STR ottanut käyttöön Suomen Taitoluisteluliiton eettisen säännöstön

28.5.2019

Suomen Taitoluisteluliitto (www.stll.fi) on ottanut käyttöön eettisen säännöstön, joka sitoo toimitsijoita, tuomareita, luistelijoita, jäsenseuroja ja niiden piirissä toimivia henkilöitä. STR:n hallitus on kokouksessaan 26.5.2019 käsitellyt asiaa ja vahvistanut säännöstön käyttöönoton Skating Team Raisio ry:ssä. Samassa kokouksessa STR:n hallitus päätti sisällyttää eettisen säännön hyväksynnän luistelijasopimukseen. Joten tutustu huolella säännöstön sisältöön.

Linkki Eettiseen säännöstöön:

https://www.stll.fi/liitto/eettinen-saannosto/